Pokuty za zakázané dohody v propojovacích smlouvách Vodafone a T-Mobile byly potvrzeny

8. 1. 2016
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl svým druhostupňovým rozhodnutím z 22. prosince 2015 rozklady mobilních telekomunikačních operátorů Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. ve věci uložení opakované pokuty za protisoutěžní dohody o propojení sítí.

Uvedené společnosti v letech 2000 – 2003 mezi sebou uzavřely a plnily smlouvu o propojení sítí, v rámci níž se dohodly, že budou realizovat propojení hovorů zákazníků svých sítí jen přímým propojením svých veřejných mobilních telekomunikačních sítí výhradně ve stanovených propojovacích bodech. Jednalo se tedy o vzájemnou výhradní spolupráci, jejímž prostřednictvím si obě společnosti poskytly pro přenos hovorů mezi svými sítěmi úplnou ochranu před konkurenčními poskytovateli, kterými byl v té době např. ČESKÝ TELECOM, a.s. či BT (Worldwide) Ltd. Tato podoba spolupráce pak fakticky představovala dohodu o rozdělení trhu a současně vytvářela překážku pro přístup dalších telekomunikačních operátorů k poskytování propojovacích služeb účastníkům řízení.

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. byla za protisoutěžní jednání uložena sankce ve výši 2 642 000 Kč, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pak 9 251 000 Kč.

Původní rozhodnutí v této věci vydal Úřad již v roce 2003, pravomocné pak o rok později. Správní soudy následně devět let projednávaly žaloby proti tomuto rozhodnutí. V únoru 2014 bylo původní rozhodnutí zrušeno Nejvyšším správním soudem s tím, že se nejedná o dohodu horizontální, nýbrž vertikální, a že Úřad nedostatečně odůvodnil výpočet tržních podílů účastníků. Právní názor soudů Úřad respektoval v nově vydaném rozhodnutí.

Tiskové oddělení ÚOHS
16/004/HS003 – R406,410/2015, S165/03

 

14. listopadu 2019 / Druhý den Svatomartinské konference se diskutovalo o tržní síle, místních šetřeních a o soukromoprávním vymáhání Druhý den Svatomartinské konference byl zahájen panelem z oblasti významné tržní síly zaměřeným na implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách

13. listopadu 2019 / UOHS pořádal již třináctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších trendech v hospodářské soutěži Aktuální témata z oblasti hospodářské soutěže a významné tržní síly přilákala i v letošním roce do Brna na 150 odborníků z České republiky i ze zahraničí, aby se zúčastnili pravidelné...

12. listopadu 2019 / Nová internetová stránka vás seznámí s Abecedou hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zahájil provoz internetové stránky Abeceda hospodářské soutěže (www.abecedahs.uohs.cz ), která jednoduchým způsobem vysvětluje základní...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz