Soutěžní experti se opět setkali na půdě ÚOHS na Svatomartinské konferenci 2015

11. 11. 2015
Už devátý ročník pravidelné Svatomartinské konference o trendech a vývoji v soutěžním právu byl dnes zahájen v brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Více než 150 odborníků na právo hospodářské soutěže z České republiky i ze zahraničí přivítal místopředseda Úřadu Michael Mikulík, který vyjádřil své přesvědčení, že konference bude významným přínosem pro praxi všech účastníků.

Úvodní panel konference se tradičně zaměřil na nejdůležitější události v oblasti hospodářské soutěže za uplynulý rok, a to v České republice, na Slovensku i v Evropské unii. Výsledky pořadatelského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odprezentoval Michal Petr, který až do nedávna stál v čele sekce hospodářské soutěže. Uvedl zejména průběžná statistická data týkající se rozhodovací praxe ÚOHS. V uplynulých 10 měsících roku bylo zahájeno dalších devět správních řízení týkajících se zakázaných dohod mezi soutěžiteli, což potvrzuje zaměření Úřadu na odhalování kartelových dohod a bid riggingu. V této souvislosti bylo také provedeno 17 místních šetření. Úřad dosud vydal celkem 5 rozhodnutí, jedním z nich je nicméně případ kartelu ve stavebním sektoru s pokutou více než 2 miliardy korun. „Rok dosud neskončil, takže několik rozhodnutí ještě přibude. Současně jsme vydali toto superrozhodnutí, které je největším případem v dějinách Úřadu. Jde o ojedinělý případ, za kterým stojí více než tři roky tvrdé práce,“ uvedl Michal Petr. Výše uložených pokut je již nyní přibližně na desetinásobku oproti předchozímu roku.

K poklesu počtu případů došlo v oblasti fúzí, nicméně Úřadu to dalo prostor vyšetřovat neoznámená spojení soutěžitelů – v současné době probíhají tři správní řízení tohoto druhu. Zahájeno bylo též zcela první řízení týkající se protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy (§ 19a ZOHS).

Michal Petr dále přiblížil připravovanou desátou novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže, která v nejbližší době zamíří do legislativního procesu. Kromě sjednocení terminologie s novým občanským zákoníkem přinese zejména úpravy v § 19a ZOHS, možnost Úřadu uzavírat mezinárodní smlouvy s partnerskými úřady v zahraničí, upřesnění pořádkových a procesních deliktů či lepší regulaci přístupu účastníků řízení do spisu.

Ze soudní judikatury týkající se hospodářské soutěže Michal Petr upozornil na potvrzení rozhodnutí ÚOHS ve věci kartelu CRT Nejvyšším správním soudem.

Místopředseda Protimonopolného úradu Slovenské republiky Radoslav Tóth podal přehled výsledků práce své instituce. Slovenský úřad pokutoval 6 kartelů, přijal 15 leniency žádostí a dojednal či jedná o celkem 10 narovnáních. Z konkrétních případů zmínil sankcionované kartely v energetice, prodeji motorových vozidel či bid rigging stavebních firem a informačních technologiích. Sektorové priority si slovenský úřad stanovil zejména v oblasti veřejné dopravy a v prodeji a servisu motorových vozidel. Místopředseda Tóth dále upozornil na několik problematických rozsudků slovenských soudů.

Nejnovější dění na unijní úrovni následně shrnul Petr Zákoucký (AK Clifford Chance), jenž analyzoval řadu rozsudků evropských soudů týkajících se především porušení článku 101 SFEU.

Profesor Peter Behrens (Univerzita Hamburk) se ve své přednášce „Ordoliberlismus a jeho význam pro dnešní soutěžní politiku“ věnoval mj. nedávnému výroku generální advokátky Soudního dvora EU, podle kterého by se měl v případech zneužití dominantního postavení uplatňovat spíše formalistický přístup, nikoliv moderní více ekonomický přístup.

Právě trendu zavádění pokročilých ekonometrických metod do soutěžní politiky, především pak při vymezování relevantního trhu, byl věnován další panel konference. Daniel Donath (CRA) v úvodu upozornil, že zatímco v roce 1980 byla definice relevantního trhu pro americké soutěžní úřady stěžejní v posuzování fúzí, v roce 2010 už ji považují pouze za jeden z nástrojů vyhodnocení situace na trhu. Alexis Walckiers z belgického soutěžního úřadu považuje definici trhu za dobrý nástroj, který vypovídá o struktuře trhu a chování firem. Současně však vnímá limity definice trhu, zvláště na určitých obtížně definovatelných trzích, kde omezení soutěže nejsou zjevná. Jako příklad uvedl nové inovativní produkty – lze je zařadit do stávajících trhů či vnímat jako konkurenci? Podíl firmy na trhu dle Walckierse ne vždy vypovídá o tlacích na trhu či o výši marže. Walckiers navrhuje otevřít otázku definice relevantního trhu na úrovni Evropské komise. Podle něj by šla v některých případech potlačit, na druhou stranu si však z procedurálního hlediska nedokáže představit rozhodnutí bez definice trhu.

Tony Curzon Price z britského soutěžního úřadu položil dokonce otázku, zda definice relevantního trhu není v některých případech škodlivá? Podle něj je definice trhu pouze přibližným prediktorem k vyhodnocení dominance na trhu, jež je třeba rozšířit o význam výsledku pro trh, který analyzujeme a vyvarovat se vyvození špatných důsledků. Price se domnívá, že původní pravidla definování relevantního trhu již nevyhovují současnému konceptu.

Milan Brouček uvedl využití definice relevantního trhu jako nástroje pro posouzení dopadů jednání na konkrétním případu Slovak Telekom, který zneužíval svého dominantního postavení na trhu širokopásmového internetu na Slovensku.

Poslední panelová diskuze prvního dne konference byla věnována problematice mezibankovních poplatků za karetní transakce. Christoph Baert ze společnosti MaterCard Worldwide považuje mezibankovní poplatky za nezbytné a nesouhlasí s názorem, že omezují soutěž. David Anderson informoval, že Evropská komise se rozhodla regulovat oblast financování systému kreditních karet a vydala nařízení o určování úrovně poplatků, které za měsíc (9. prosince 2015) nabyde účinnosti. Tomáš Kubeša konstatoval, že legislativní proces byl v tomto případě rychlý a seznámil přítomné s obsahem nařízení, jež se vztahuje na každou spotřebitelskou kartu vázanou na bankovní účet. Nařízení především stanovuje limity pro mezibankovní poplatky. Pro Českou republiku bude tento fakt znamenat pokles mezibankovních poplatků, v některých jiných zemích poplatky těmto limitům již odpovídají. Nařízení dále zavádí tzv. co-badging, dále transparentnější systém poplatků pro obchodníky, odstranění teritoriálních omezení a další úpravy. Role soutěžních úřadů v této oblasti regulace není zatím zcela jasná, neboť se nejedná o oblast soutěžního práva. Zástupce německého soutěžního úřadu Thomas Mehler uvedl, že jeho úřad se rozhodl možnosti regulovat tento sektor nevyužít a nová kompetence byla svěřena Úřadu pro výkon dohledu nad finančními trhy. Polský soutěžní úřad spatřuje sám sebe spíše v roli facilitátora, jak uvedl jeho zástupce Nikodem Szadkowski.

Tiskové oddělení ÚOHS
15/057/HS026

 

30. července 2020 / Distributor elektronických cigaret narušil soutěž, když diktoval ceny prodejcům Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém rozhodnutí společnosti RITCHY EU s.r.o. za protisoutěžní dohodu o určování cen pro další prodej pokutu ve výši 6 674...

27. července 2020 / Předseda ÚOHS má být odvolán kvůli nezávislému rozhodování o zakázkách ministerstev Koaliční rada dnes bude rozhodovat o tom, zda by měla vláda podat prezidentovi České republiky návrh na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Předseda...

23. července 2020 / Vyjádření ÚOHS k dnešním informacím médií ohledně návrhu na odvolání předsedy Úřadu Více než rok trvající veřejně publikované spekulace a mnohdy i nepravdivá a stále se opakující prohlášení v médiích poškozují důvěru v Úřad a jeho předsedu. Úřad i pod tímto...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz