Aktuality z hospodářské soutěže

9. dubna 2020 / Prohlášení ICN v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19 International Competition Network (ICN) je celosvětovou platformou zaměřenou na rozvoj soutěžního práva, a proto se jedna z jeho pracovních skupin (ICN Steering Group) obrací na členské země s prohlášením, jejímž ústředním tématem je hospodářská soutěž během a po vypuknutí pandemie nemoci COVID-19

9. dubna 2020 / Závazný přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k řešení dopadů pandemie COVID-19 na hospodářskou soutěž v České republice Ekonomika České republiky je výrazně ovlivněna pandemií COVID-19, jejíž dopady budou soutěžitelé i spotřebitelé pociťovat přinejmenším ještě následující rok. Aktuální těžká situace může vyžadovat a ospravedlňovat některé typy spolupráce a kontaktů mezi soutěžiteli, jež by...

27. března 2020 / Dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v době krize způsobené onemocněním Covid-19 V současné době čelí celý svět bezprecedentní krizi a pandemii onemocnění Covid-19. Jeho vlivem dochází nejen k problémům zdravotním, ale i ekonomickým

26. března 2020 / Změny v nahlížení do správního spisu v době nouzového stavu Vzhledem k tomu, že na území České republiky byl v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 vládou České republiky vyhlášen stav nouze a přijata řada opatření, jejichž cílem je zamezit šíření onemocnění, přistoupil Úřad pro ochranu hospodářské...

23. března 2020 / Společné prohlášení soutěžních úřadů EU sdružených v Evropské soutěžní síti (ECN) týkající se uplatňování pravidel ochrany hospodářské soutěže během pandemie COVID-19 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se jako jeden z členů Evropské soutěžní sítě připojuje ke společnému prohlášení k aplikaci soutěžního práva v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19. Uvedené se vztahuje jak na unijní, tak na národní soutěžní právo

18. března 2020 / Povolená spojení soutěžitelů ve zjednodušených řízeních Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních tři spojení soutěžitelů, když dospěl k závěru, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná

17. března 2020 / Omezení provozu ÚOHS v souvislosti s nouzovým stavem Na základě opatření přijatých vládou České republiky zavedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zvláštní režim provozu

12. března 2020 / Fúze v oblasti nealkoholických nápojů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým rozhodnutím ze dne 11. 3. 2020 spojení soutěžitelů spočívající v nabytí kontroly nad společnostmi ONDRÁŠOVKA, a. s. a Karlovarská korunní, s. r. o., ze strany společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a. s

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz