Úřad opětovně pokutoval protisoutěžní dohody Sokolovské uhelné, sankce byla zmírněna

11. 12. 2014
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj vydal změněné druhostupňové rozhodnutí týkající se protisoutěžních dohod o zákazu exportu společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SUPN). Původně uložená sankce byla mírně snížena na 15 987 300 Kč.

V  rozhodnutí z roku 2010 byla SUPN uložena pokuta 17 283 000 Kč za uzavírání a plnění zakázaných dohod o zákazu exportu, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v České republice i v Evropské unii. Rozhodnutí bylo nicméně zrušeno Nejvyšším správním soudem kvůli nesprávnému posouzení odpovědnosti účastníka řízení a jeho právního předchůdce před 1.5.2004.

Podle nového druhostupňového rozhodnutí tedy SUPN a jeho právní předchůdce Sokolovská uhelná, a.s., porušili soutěžní právo, když v období od 1.5.2004 do 27.8.2009 uzavírali se svými distributory a konečnými odběrateli hnědého uhlí a hnědouhelných briket zakázané dohody. K nelegálnímu jednání docházelo také tím, že SUPN a její předchůdce ponechali v platnosti a plnili dohody uzavřené v období od 30.12.1997 do 1.5.2004.

Kupující se v uvedených dohodách zavazovali, že hnědé uhlí a hnědouhelné brikety dodané účastníkem řízení a jeho právním předchůdcem nebudou vyvážet mimo území České republiky a že s palivem nebudou obchodovat tak, aby vývoz z území České republiky umožnili. Cílem těchto dohod bylo narušení hospodářské soutěže a mohly vést k narušení hospodářské soutěže na trhu hnědouhelných briket, hnědého energetického uhlí a hnědého tříděného uhlí v České republice i Evropské unii. Kromě porušení českého zákona o ochraně hospodářské soutěže tedy došlo také k porušení článku 81 Smlouvy o založení Evropského společenství, neboť jednání mohlo mít dopad na obchod mezi členskými státy.

Předseda Úřadu rovněž dospěl k závěru, že porušení národního práva je možno jako přitěžující okolnost při výpočtu pokuty zohledňovat až od 1.5.2004, proto byla sankce snížena o 9 % na konečných 15 987 300.

 

Původní rozhodnutí z roku 2010:

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-8632.html

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-9104.html

 

Rozsudek NSS: http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_HS/5Afs-3_2012_131.pdf

 

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS

14/101/HS042 – R8/2010

25. června 2019 / ÚOHS je druhý nejúspěšnější v Evropě v odhalování bid riggingu, říká analýza PaRR Podle analýzy agentury Policy and Regulatory Report, která se specializuje na poskytování zpravodajství, statistických a analytických materiálů týkajících se ochrany hospodářské soutěže...

25. června 2019 / Úřad odhalil další kartel ve veřejných zakázkách, dodavatelé AV techniky zaplatí přes 800 000 Kč Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnostem BusinessCom a.s. a Nowatron Elektronik, spol. s r. o., pokuty v celkové výši 837 000 Kč za kartelovou...

20. června 2019 / Nově povolené fúze na automobilovém trhu a v oblasti informačních technologií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil další dvě spojení soutěžitelů. Obě rozhodnutí již nabyla právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz