Distributor krmiv Candy uzavíral zakázané vertikální dohody o určení cen

11. 3. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) uložil svým prvostupňovým rozhodnutím z 25.2.2013 pokutu ve výši 802 000 Kč společnosti CANDY, spol. s r.o., (dále jen „CANDY“), za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Společnost CANDY je distributorem krmiv pro psy a kočky značek NUTRAM, K-9, FELINE a CANDIE´S. Krmiva distribuuje přímým prodejem koncovým spotřebitelům prostřednictvím svého internetového obchodu, dodávkami do maloobchodních prodejen a dále pomocí velkoobchodních prodejců – svých registrovaných distributorů.

Porušení zákona se společnost CANDY dopustila tím, že uzavírala v období od 25.1.2010 do 27.9.2012 se svými registrovanými distributory a v období od 13.12.2010 do 27.9.2012 s internetovými obchody zakázané dohody o určení doporučených, resp. minimálních cen pro další prodej, a to na trzích suchých krmiv pro psy, suchých krmiv pro kočky a pamlsků pro psy a kočky.

Zakázané dohody, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, shledal ÚOHS v jednání spočívajícím v tom, že společnost CANDY v posuzovaném období vydávala obchodní podmínky, ve kterých zavazovala své registrované distributory k dodržování dohod o cenách krmiv pro další prodej, přičemž distributoři tyto dohody akceptovali. Společnost CANDY dále prostřednictvím e-mailové komunikace uzavírala zakázané cenové dohody rovněž s provozovateli internetových obchodů, kteří rovněž přistoupili na její žádosti ohledně navýšení cen krmiv.

ÚOHS dále zjistil, že společnost CANDY podnikala aktivní kroky k zajištění plnění dohod o cenách, když např. dlouhodobě a pravidelně monitorovala ceny jí dodávaných krmiv nabízených  internetovými obchody. Společnost CANDY uplatňovala rovněž nátlak na odběratele, kteří odmítali stanovené ceny dodržovat.

Úřad má rovněž za prokázané, že jednání společnosti CANDY mělo faktický negativní dopad na hospodářskou soutěž a konečné spotřebitele, neboť v posuzovaném období došlo zejména k navýšení cen krmiv (v některých případech o více než 20 %), resp. ke snížení počtu e-shopů nabízejících krmiva dodávaná společností CANDY.

Shora popsané jednání bylo společnosti CANDY do budoucna zakázáno a bylo jí uloženo rovněž nápravné opatření vztahující se k jejímu protiprávnímu jednání.

 Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
13/015/HS009 – S461/2011

28. května 2020 / Nově povolené fúze v polygrafickém průmyslu a na realitním trhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů spočívající v možnosti společnosti CZECH PRINT CENTER – Development, s. r. o. nabýt přímou výlučnou kontrolu

19. května 2020 / Pokuta za zakázané dohody na českém trhu sportovního vybavení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ABISTORE SPORT, s. r. o., pokutu ve výši 1 851 000 Kč za přestupek dle zákona o ochraně hospodářské soutěže

15. května 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz