Studijní pobyt kolegů z polského soutěžního úřadu na ÚOHS

4. 5. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přivítal na konci dubna kolegy z polského soutěžního úřadu na dvoudenní studijní návštěvě k tématu nekalých obchodních praktik v dodavatelsko-odběratelském potravinářském řetězci.

Problematika nekalých obchodních praktik je nyní v Polsku nanejvýš aktuální. V červenci 2017 totiž vstoupí v účinnost nový zákon o boji proti neoprávněnému využívání smluvní výhody na trhu zemědělských a potravinářských výrobků. Tento zákon, podobně jako zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, je snahou o kultivaci vztahů mezi dodavateli a odběrateli při nákupu a prodeji potravin.

Agenda nekalých obchodních praktik je v Polsku obdobně jako v České republice svěřena do působnosti polskému soutěžnímu úřadu, ačkoliv samostatné oddělení, které by se věnovalo výhradně této problematice, zde prozatím neexistuje.

Oddělení kontroly tržní síly poskytlo tzv. “job shadowing” kolegům z Polska

Zaměstnanci Oddělení kontroly tržní síly poskytli kolegům z Polska cenné poznatky z praxe. Poté, co je seznámili se samotným chodem Úřadu a zejména Oddělení kontroly tržní síly, věnovali se rozboru české právní úpravy. Následoval prostor pro bližší studium některých problematičtějších ustanovení zákona, a to s využitím předem zpracovaných odborných materiálů. Polští kolegové dávali najevo velký zájem o projednávaná témata a hojně využívali možnosti osobních konzultací s jednotlivými zaměstnanci Oddělení. Mezi nejvíce diskutované otázky přitom patřilo zejména srovnání české a polské právní úpravy, koncepce pojetí významné tržní síly, vymezování relevantního trhu a zkoumání dalších zákonných kritérií. Celá studijní návštěva byla koncipována jako tzv. job shadowing a zahraničním kolegům tak bylo umožněno nahlédnout do každodenní praxe zaměstnanců Úřadu. Závěrem pak členové polské delegace vyjádřili svým hostitelům velké poděkování za získané zkušenosti a poznatky a ohodnotili svůj pobyt jako velmi přínosný a užitečný.

Vzhledem k podobnosti právních úprav Polska a České republiky hodláme ve vzájemné spolupráci a výměně zkušeností i nadále pokračovat.

 

 

 

 

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

19. prosince 2017 / Procesní novinky v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní čtvrtý informační list, tentokrát na téma významné tržní síly a jejího zneužití

15. prosince 2017 / Řetězec Globus nutil dodavatele k odběru nechtěných služeb, dostal pokutu přes 180 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dnes vydal prvostupňové rozhodnutí v oblasti významné tržní síly, v němž potrestal obchodní řetězec Globus ČR, k.s...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz