ÚOHS zahájil dvě řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly

5. 4. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v tomto týdnu dvě správní řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly.

V případě zjištění porušení zákona může Úřad uložit sankce až do výše 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období.

První ze zahájených správních řízení je vedeno s nákupní aliancí významné nadnárodní společnosti, která v České republice působí prostřednictvím dvou obchodních řetězců. Úřad šetří podezření, že nákupní aliance sjednávala nebo získávala platby či jiné plnění, za které nebylo poskytnuto protiplnění. Zároveň tato nákupní aliance požadovala od svých dodavatelů platby za přijetí jejich zboží do prodeje.

Účastníkem druhého správního řízení je menší řetězec, který podle prvotních zjištění nerespektoval zákon a neuzavíral své smlouvy s dodavateli v písemné formě a dále nesjednal povinnou náležitost smlouvy požadovanou zákonem o významné tržní síle. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/019/VTS004

4. května 2017 / Studijní pobyt kolegů z polského soutěžního úřadu na ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přivítal na konci dubna kolegy z polského soutěžního úřadu na dvoudenní studijní návštěvě k tématu nekalých obchodních praktik v dodavatelsko-odběratelském...

13. dubna 2017 / ÚOHS zahájil další dvě řízení s obchodními řetězci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podezřívá další dva nadnárodní obchodní řetězce z porušování zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a zahájil s nimi proto v tomto týdnu správní řízení

24. března 2017 / Úřad zahájí řízení, současně by uvítal více konkrétních podnětů ze strany dodavatelů obchodních řetězců K 6. březnu loňského roku nabyla účinnosti zásadní novela zákona o významné tržní síle. Kromě jiného požadovala, aby obchodní řetězce do tří měsíců podstatně změnily smlouvy se svými dodavateli

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz