ÚOHS zahájil dvě řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly

5. 4. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v tomto týdnu dvě správní řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly.

V případě zjištění porušení zákona může Úřad uložit sankce až do výše 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období.

První ze zahájených správních řízení je vedeno s nákupní aliancí významné nadnárodní společnosti, která v České republice působí prostřednictvím dvou obchodních řetězců. Úřad šetří podezření, že nákupní aliance sjednávala nebo získávala platby či jiné plnění, za které nebylo poskytnuto protiplnění. Zároveň tato nákupní aliance požadovala od svých dodavatelů platby za přijetí jejich zboží do prodeje.

Účastníkem druhého správního řízení je menší řetězec, který podle prvotních zjištění nerespektoval zákon a neuzavíral své smlouvy s dodavateli v písemné formě a dále nesjednal povinnou náležitost smlouvy požadovanou zákonem o významné tržní síle. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/019/VTS004

21. srpna 2017 / COOP přijal závazky a odškodní své dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal pravomocné rozhodnutí v oblasti významné tržní síly, v jehož rámci dosáhl narovnání vztahů mezi obchodním řetězcem COOP Centrum družstvo...

17. srpna 2017 / Řetězec Hruška po zásahu Úřadu změnil své smlouvy s dodavateli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal první rozhodnutí na základě novelizovaného zákona o významné tržní síle. V rámci rozhodnutí přijal závazky navržené obchodním řetězcem...

19. června 2017 / Svatomartinská konference tentokrát proběhne v termínu 15. a 16. listopadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude v letošním roce pořádat již jedenáctou výroční Svatomartinskou konferenci, která se uskuteční v sídle Úřadu ve dnech 15. a 16. listopadu 2017

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz