ÚOHS zahájil dvě řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly

5. 4. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v tomto týdnu dvě správní řízení kvůli možnému zneužití významné tržní síly.

V případě zjištění porušení zákona může Úřad uložit sankce až do výše 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého odběratelem za poslední ukončené účetní období.

První ze zahájených správních řízení je vedeno s nákupní aliancí významné nadnárodní společnosti, která v České republice působí prostřednictvím dvou obchodních řetězců. Úřad šetří podezření, že nákupní aliance sjednávala nebo získávala platby či jiné plnění, za které nebylo poskytnuto protiplnění. Zároveň tato nákupní aliance požadovala od svých dodavatelů platby za přijetí jejich zboží do prodeje.

Účastníkem druhého správního řízení je menší řetězec, který podle prvotních zjištění nerespektoval zákon a neuzavíral své smlouvy s dodavateli v písemné formě a dále nesjednal povinnou náležitost smlouvy požadovanou zákonem o významné tržní síle. 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/019/VTS004

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

19. prosince 2017 / Procesní novinky v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní čtvrtý informační list, tentokrát na téma významné tržní síly a jejího zneužití

15. prosince 2017 / Řetězec Globus nutil dodavatele k odběru nechtěných služeb, dostal pokutu přes 180 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) dnes vydal prvostupňové rozhodnutí v oblasti významné tržní síly, v němž potrestal obchodní řetězec Globus ČR, k.s...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz