Veřejné zakázky v oblastech postižených povodněmi

Hlavní město Praha i řada dalších regionů je v posledních dnech sužována rozsáhlými záplavami a již nyní je jisté, že tato živelná katastrofa si vyžádá v postižených městech a obcích rozsáhlou obnovu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by chtěl upozornit veřejné zadavatele na možnosti zjednodušeného postupu, který mohou využít při zadávaní veřejných zakázek v postižených oblastech. Zadavatelé naleznou podrobné informace na internetových stránkách ÚOHS www.uohs.cz v dokumentu Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodněmi. Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodněmi. 217 KB  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude rovněž odpovídat na všechny dotazy zadavatelů související s problematikou zadávání veřejných zakázek v důsledku povodní. Tyto odpovědi bude Úřad poskytovat na základě e-mailové žádosti zadavatele po sdělení konkrétních identifikačních údajů zadavatele. Dotazy zadavatelů na případný postup při zadávání veřejných zakázek lze zasílat na e-mail: posta@uohs.cz.

ÚOHS dále vydal informační list Veřejné zakázky aktuálně, v němž je rovněž povodňový manuál uveřejněn.

Pro doplnění uvádíme odkaz také na Krizový manuál Ministerstva vnitra pro obce a Základní kontakty při povodních .

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz