Sbírky rozhodnutí

Rozhodnutí v oblasti veřejné podpory vydával Úřad pouze do května 2004, po tomto termínu přešla rozhodovací pravomoc na Evropskou komisi.

zobrazit pouze nová rozhodnutí
číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
S0463/17 - Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí II
 1. Svaz měst a obcí České republiky
7. 12. 2017
I. instance
S0305/17 - Autorský dohled a servisní služby pro Informační systém o informačních systémech veřejné správy a Informační systém o datových prvcích pro roky 2015 až 2018
 1. Česká republika - Ministerstvo vnitra
6. 12. 2017
I. instance
R0157/17 - Autorský dohled a servisní služby pro Informační systém o informačních systémech veřejné správy a Informační systém o datových prvcích pro roky 2015 až 2018
 1. Česká republika – Ministerstvo vnitra
6. 12. 2017
II. instance
S0454/17 - Spojení soutěžitelů VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. / Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. / Středočeské vodárny, a.s
 1. VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.
 2. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
 3. Středočeské vodárny, a.s
6. 12. 2017
I. instance
S0447/17 - Spojení soutěžitelů Severočeská vodárenská společnost a.s. / Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 1. Severočeská vodárenská společnost a.s.
 2. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
6. 12. 2017
I. instance
R0253/16 - Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a zajištění dodávek tepla města Holýšov
 1. město Holýšov
 2. PPT POTRUBÍ TECHNIKA s.r.o.
5. 12. 2017
II. instance
S0449/16 - Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka šesti kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve
 1. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 2. Maximedic Czech s.r.o.
5. 12. 2017
I. instance
R0280/16 - Heřmanova Huť - dostavba kanalizační sítě - 2. etapa
 1. obec Heřmanova Huť
 2. STAVMONTA spol. s r.o.
5. 12. 2017
II. instance
R0193/16 - Dodávka odběrových souprav na odběr a zpracování krve a bezúplatná výpůjčka šesti kusů automatických lisů na zpracování odebrané krve
 1. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
 2. Maximedic Czech s.r.o.
5. 12. 2017
II. instance
S0171,S0203/17 - D1 SSÚD Přerov
 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. Zlínstav a.s.
5. 12. 2017
I. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz