Informační list ÚOHS věnovaný veřejné podpoře

16. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list o novinkách ve veřejné podpoře, jež je jednou ze čtyř oblastí působnosti Úřadu.

V informačním listu se například dočtete o nových ustanoveních či povinnostech, které byly zavedeny novelizací obecného nařízení o blokových výjimkách, o podpoře na infrastrukturní projekty či o revizi Kodexu osvědčených postupů při kontrole veřejné podpory. Do obsahu byla také zařazena i horká novinka v podobě předloženého návrhu na rozšíření kategorií podpor, které by v budoucnu mohly být zahrnuty do obecného nařízení o blokových výjimkách. Čtenáři se rovněž seznámí s informačními systémy evidujícími poskytování veřejné podpory a podpory de minimis. Nechybí ani zajímavé a pro praxi užitečné případy, informace o nejnovějších rozhodnutích Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie a v závěru již tradiční statistické přehledy.

 

Veřejná podpora

 

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/065/VP018

11. ledna 2019 / Evropská komise přijala sdělení, které mění časový harmonogram u provozní podpory pro menší letiště Na jaře letošního roku mělo v souladu se sdělením „Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností“ (dále jen „Pokyny v letecké dopravě“) uplynout pětileté období...

9. ledna 2019 / Evropská komise prodlouží účinnost části předpisů v oblasti veřejné podpory a zahájí jejich hodnocení Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení...

19. prosince 2018 / ÚOHS - efektivní dozor nad veřejným zadáváním a soutěžní regulací Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz