Podzimní workshop k problematice podpory de minimis

4. 9. 2018
Dne 3. 10. 2018 se v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na adrese tř. kpt. Jaroše 7 v Brně uskuteční workshop týkající se problematiky podpory de minimis a jejího zápisu do centrálního registru podpory de minimis. Na workshopu budou představena pravidla poskytování podpory de minimis, bude rozebrán modelový případ a účastníci si sami zkusí vyřešit cvičné případy.

Na letošní úspěšnou konferenci o veřejné podpoře, která se konala v květnu v sídle Úřadu, navazuje podzimní workshop, který bude zaměřen na praktické otázky spojené s poskytováním podpory de minimis a jejím zápisem do centrálního registru. 

Předběžný časový rozvrh workshopu je následující:

10:00 – 10:15 pravidla poskytování podpory de minimis,

10:15 – 10:45 poskytnutí podpory de minimis krok za krokem (modelový případ),

10:45 – 11:45 řešení cvičných případů poskytování podpory de minimis ve skupinách,

11:45 – 12:15 přestávka

12:15 – 13:00 řešení cvičných případů poskytování podpory de minimis ve skupinách,

13:00 – 13:30 příklady z praxe UOHS – představení konkrétních problémů a jejich řešení,

13:30 – prostor pro diskusi

14:00 – ukončení workshopu

Workshop je určen pro poskytovatele podpory de minimis, zejména pro ty jejich pracovníky, kteří vydávají právní akty, jimiž je podpora de minimis poskytována, a/nebo kteří jsou odpovědni za provedení zápisu podpory de minimis do registru. Počet míst je omezen na 20 účastníků. Účast na workshopu je bezplatná. Občerstvení není zajištěno.

 

Před samotným workshopem doporučujeme seznámit se s materiály, které naleznete na následujícím odkazu: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html.

 

Kontakt: alexandra.tarasidu@compet.cz.

 

Omlouváme se dalším zájemcům o workshop, kapacita míst je již naplněna. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k velkému zájmu účastníků plánuje ÚOHS uskutečnit ještě v tomto roce další workshop na stejné téma. Termín workhopu bude s opět oznámen prostřednictvím internetových stránek Úřadu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/051/VP014

16. listopadu 2018 / Aktualizace metodického pokynu k registru de minimis a vzoru čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis V souvislosti s úpravami vzoru čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis došlo i k aktualizaci metodického pokynu k registru de minimis

12. listopadu 2018 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

16. října 2018 / Informační list ÚOHS věnovaný veřejné podpoře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list o novinkách ve veřejné podpoře, jež je jednou ze čtyř oblastí působnosti Úřadu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz