Evropská komise schválila podporu kogenerace a výroby tepla z obnovitelných zdrojů

20. 12. 2017
Evropská komise vydala dne 15. 12. 2017 dlouho očekávané rozhodnutí k provozní podpoře kogenerace elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu mezi lety 2013–2015 a podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů, která je v České republice od roku 2013 poskytována podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Evropská komise seznala, že oba typy podpor i závazky České republiky týkající se budoucích úprav jsou slučitelné s vnitřním trhem Evropské unie. Brusel tak schválil další skupinu provozních podpor energetických zařízení v České republice.

Rozhodnutí se vztahuje na podporu elektráren a tepláren vyrábějících ve vysoce účinném režimu kombinované výroby elektřinu i teplo, které byly uvedeny do provozu mezi 1. 1. 2013 a 31. 12. 2015 a dále na podporu výroben tepla z obnovitelné energie biomasy nebo geotermální energie bez ohledu na datum jejich uvedení do provozu. Podporu kogeneračních jednotek uváděných do provozu od roku 2016 schválila Komise již vloni. Podpora naplňuje znaky veřejné podpory, získání rozhodnutí Evropské komise tedy bylo na základě čl. 108 Smlouvy o fungování EU nezbytné.

Celkový odhadovaný rozpočet veřejných prostředků na tuto skupinu podpor činí dle rozhodnutí cca 12,8 miliardy korun. Rozhodnutí je výsledkem relativně složitého řízení před Evropskou komisí, na kterém se v koordinaci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podílelo zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad. Během řízení bylo potřeba obhájit soulad řady prvků systému podpory s evropskou legislativou veřejné podpory, respektive přijmout závazky na legislativní úpravy, kterými bude odstraněno riziko nadměrné podpory a nepřiměřeného narušení hospodářské soutěže. Délku řízení též ovlivnila deklarovaná potřeba získat nejprve rozhodnutí k prioritnějším skupinám energetických podpor, zejména podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů. Na základě rozhodnutí Komise nyní může dojít k vydání dosud chybějících cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a k výplatě podpory kogeneračních zařízení za rok 2017.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/076/VP015

 

19. ledna 2018 / Aktualizace analytických přehledů financování infrastruktury Evropská komise aktualizovala většinu návodných dokumentů pro posouzení přítomnosti veřejné podpory a jejího správného ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů...

8. prosince 2017 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

13. října 2017 / Zveřejněna Metodická příručka k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval „Metodickou příručku k rozdělování a spojování podniků z pohledu pravidel podpory de minimis...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz