Volná pracovní místa

 

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa

(služební poměr dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

 

ÚOHS v současné době nenabízí žádná volná služební místa.

 

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (referentská pozice): žádost č. 1  

Vzor žádosti přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (vedoucí pozice): žádost č. 2  

Příloha č. 1  

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pracovní pozici

(pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

 

s místem výkonu práce Brno: 

 

právník/právnička v Oddělení kartelů – zástup za MD/RD

 

Pracovní náplň:

zaměstnanec/zaměstnankyně zařazená na pozici právníka / právničky v Oddělení kartelů zejména:

 • Vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska a stanovuje obecné postupy aplikace právních předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
 • Identifikuje a stanovuje postupy řešení a řeší případy možného porušení právních předpisů vztahující se k ochraně hospodářské soutěže ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž.
 • Shromažďuje a vyhodnocuje podklady pro posouzení případů možného porušení právních předpisů upravujících ochranu hospodářské soutěže ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž.
 • Připravuje návrhy rozhodnutí oddělení ve všech věcech správních řízení vedených oddělením ve věcech zákazu dohod narušujících soutěž, jakož i dalších rozhodnutí s těmito řízeními souvisejících.
 • Připravuje návrhy předkládacích zpráv k rozhodnutím, do nichž byl podán rozklad, jakož i rozhodnutím, do nichž byla podána žaloba.

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vzdělání v oboru právo.
 • Pokročilou znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI.
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže.
 • Znalost správního řádu.
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost a spolehlivost.
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou.

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 13. platová třída (od 25 210 Kč), stravenky, odměny.
 • Podíl na mezinárodní spolupráci / možnost cestování do zahraničí.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích.

 

Nástup: dle dohody 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem v české a anglické verzi na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

   

právník/právnička na Oddělení druhostupňového rozhodování HS

 

Pracovní náplň: zaměstnanec/zaměstnankyně zařazená na pozici právníka / právničky na Oddělení druhostupňového rozhodování zejména: 

 • Koncepčním způsobem se podílí na koordinaci a sjednocování rozhodovací praxe v oblasti aplikace soutěžního práva a dále v oblasti veřejné podpory, významné tržní síly a svobodného přístupu k informacím.
 • Připravuje návrhy vyjádření předsedy Úřadu k žalobám podávaným proti jeho rozhodnutím, včetně zpracování kasačních stížností a vyjádření ke kasačním stížnostem k Nejvyššímu správnímu soudu. Na základě písemného pověření zastupuje Úřad při jednání správního soudu.
 • Vypracovává dle doporučení rozkladové komise, případně na základě pokynu předsedy rozkladové komise, návrhy rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladech a o návrzích na obnovu řízení nebo o přezkoumání rozhodnutí podle § 94 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., jakož i o stížnostech na nečinnost. Odpovídá za vedení správního spisu během druhostupňového řízení.
 • Monitoruje a analyzuje rozhodovací činnost správních soudů ve věcech ochrany hospodářské soutěže, veřejné podpory, významné tržní síly a svobodného přístupu k informacím, spolupodílí se na zpracování výročních zpráv Úřadu pro jednání vlády ČR a dalších zpráv dle potřeby.

 

Pracovní poměr je stanoven na dobu určitou po dobu 6 měsíců podle § 178 odst. 2 zákona o státní službě.

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo.
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7.
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže.
 • Znalost správního řádu.
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost.
 • Flexibilitu a zájem o právní oblasti spadající do kompetence Úřadu.
 • Prezentační a argumentační dovednosti.
 • Praxe v oboru a se zastupováním před soudy výhodou.

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – 13. platová třída (od 25 210 Kč).
 • Stravenky, odměny, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Brna.
 • Přátelský pracovní kolektiv.

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem  na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

právník/právnička na Odbor druhostupňového rozhodování VZ (tajemník/tajemnice rozkladové komise) – zástup za MD/RD

 

Pracovní náplň:

 • Příprava a vyhodnocení správních spisů pro jednání rozkladové komise v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek.
 • Účast na jednáních rozkladových komisí tvořených odborníky z praxe.
 • Zpracování návrhů rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladech a o návrzích na obnovu řízení nebo o přezkoumání rozhodnutí podle § 94 a násl. zák. č. 500/2004 Sb.
 • Příprava vyjádření předsedy ÚOHS k žalobám podaným proti rozhodnutím Úřadu, zpracování kasačních stížností a vyjádření k Nejvyššímu správnímu soudu.
 • Zastupování ÚOHS před soudem.

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo.
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7.
 • Znalost problematiky veřejných zakázek, správního řízení.
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost.
 • Flexibilitu a zájem o právní oblasti spadající do kompetence Úřadu.
 • Prezentační a argumentační dovednosti.
 • Praxe v oboru a se zastupováním před soudy výhodou.

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – 13. platová třída (od 25 210 Kč)
 • Stravenky, odměny, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích.
 • Příjemné pracovní prostředí v centru Brna.
 • Přátelský pracovní kolektiv.

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

Právník/ právnička - referent/ka v Oddělení dominance a vertikálních dohod – zástup za MD/RD

Hlavní pracovní náplň právníka/právničky je identifikace a stanovení postupů řešení a řešení případů možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve věcech zákazů dohod narušujících soutěž, zneužití dominantního postavení, dozoru nad orgány veřejné správy a aplikace článků 101 a 102 SFEU.

 

Na pozici právníka/právničky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v magisterském stupni
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže
 • Znalost správního řádu
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost a spolehlivost

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 13. platová třída, odměny
 • Stravenky, příspěvek z FKSP
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání v rámci svěření agendy, jazykové vzdělávání
 • Podíl na mezinárodní spolupráci/možnost cestování do zahraničí

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

     

s místem výkonu práce Praha:

 

REFERENT/REFERENTKA V ODDĚLENÍ KONTROLY TRŽNÍ SÍLY 2

 

Hlavní pracovní náplň zaměstnance/zaměstnankyně zařazené/ho na pozici referenta/ky v Oddělení kontroly tržní síly 2 spočívá zejména:

 • v dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle,
 • v provádění plošných šetření situace na trhu nákupu a prodeje potravin v ČR,
 • v šetření jednotlivých nekalých obchodních praktik, investigativní činnosti,
 • ve vedení správních řízení,
 • v plnění legislativních úkolů,
 • ve spolupráci s ECN, pracovní skupinou FOOD,
 • v mezinárodní spolupráci, zejména s jinými NCA v rámci EU,
 • ve vzdělávací a metodické činnosti (vydávání stanovisek, informačních listů),
 • v reprezentační činnosti (účast na konferencích),
 • v informování o činnosti (podle zák. č. 106/1999 Sb.).

 

Pracovní poměr je stanoven na dobu určitou po dobu 6 měsíců podle § 178 odst. 2 zákona o státní službě.

 

Na pozici referenta/referentky požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo obdobném na právnické fakultě nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření na vysoké škole se sídlem v ČR nebo v zahraničí, pokud je takové vzdělání v ČR uznáváno za rovnocenné vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána,
 • znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI,
 • flexibilitu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost,
 • předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou.

 

 Nabízíme:

 • platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 13. platová třída,
 • dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny),
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • možnost dalšího vzdělávání v rámci svěřené agendy.

 

Nástup: dle dohody

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

     

  

 

V případě, že do měsíce od odeslání požadovaných listin neobdržíte pozvánku, byli na dané pozice osloveni vybraní uchazeči. Děkujeme za pochopení.

ÚOHS nevede databázi uchazečů o pracovní místa. Máte-li zájem, reagujte pouze na aktuálně vypsané pozice.

Zasláním Vašeho životopisu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí na dobu neurčitou, resp. až do jeho odvolání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz