Volná pracovní místa

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa

 

pro pracoviště v Brně

 

 

Příloha č. 1  

Příloha č. 1B 

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně hledá zaměstnance na pracovní pozici

 

referent/ka Mezinárodního oddělení – zástup za MD/RD

 Hlavní pracovní náplní je práce ve veřejné správě na úrovni junior referent/ka v oblasti zajišťování zahraničních pracovních cest pro zaměstnance Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), participace na přípravě a organizaci konferencí a seminářů pořádaných ÚOHS, zpracovávání podkladů ze zahraničních zdrojů a vyhledávání odborných akcí se zaměřením na působnost ÚOHS.

 

Požadujeme: 

 • Ukončené středoškolské vzdělání.
 • Dobrou znalost anglického jazyka, znalost dalšího světového jazyka výhodou.
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost.
 • Flexibilitu a zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejné podpory.

 

 Nabízíme:

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 8. platová třída, stravenky, odměny.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání.
 • Možnost účasti na mezinárodních aktivitách ÚOHS.

  

Nástup: 1. srpna 2017 nebo dle dohody

 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem do 14. července 2017 na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

právník/právnička na Odboru druhostupňového rozhodování VZ (tajemník/tajemnice rozkladové komise) – zástup za MD/RD

 Hlavní pracovní náplní je příprava a vyhodnocení správních spisů pro jednání rozkladové komise v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Zpracování návrhu rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladech a o návrzích na obnovu řízení nebo o přezkoumání rozhodnutí podle § 94 a násl. zák. č. 500/2004 Sb. Příprava návrhů vyjádření předsedy ÚOHS k žalobám podaným proti jeho rozhodnutím, zpracování kasačních stížností a vyjádření k Nejvyššímu správnímu soudu.

 

Na pozici požadujeme:

 • Ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo.
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7.
 • Znalost problematiky veřejných zakázek, správního řízení.
 • Samostatnost, pečlivost, spolehlivost.
 • Flexibilitu a zájem o právní oblasti spadající do kompetence Úřadu.
 • Prezentační a argumentační dovednosti.
 • Praxe v oboru a se zastupováním před soudy výhodou.

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě – 13. platová třída, stravenky, odměny.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • 5 týdnů dovolené.
 • Možnost dalšího vzdělávání včetně účasti na konferencích.

 

Nástup: dle dohody

 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem do 14. července 2017 na e-mailovou adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

 

referent/ka v Oddělení veřejných zakázek – zástup za MD/RD

 Zaměstnanec zařazený na pozici referenta/referentky v Oddělení veřejných zakázek:

 • zabezpečuje realizaci všech úkonů souvisejících s výkonem dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • dle pokynu nadřízeného přezkoumává návrhy podané proti rozhodnutí zadavatelů o námitkách, a to včetně posouzení příslušné dokumentace o zadání veřejné zakázky a vyhodnocení celého případu.
 • připravuje podklady pro zahájení řízení z moci úřední, zejména vyžaduje příslušnou dokumentaci o zadávání veřejné zakázky, získané podklady posuzuje, vyhodnocuje a zahajuje správní řízení z moci úřední.
 • zpracovává prvostupňová rozhodnutí.

Pracovní poměr je stanoven na dobu určitou, místo výkonu práce je Brno.

 

Na pozici referenta/referentky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v magisterském stupni nebo ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo obdobném oboru na právnické fakultě v magisterském stupni nebo ukončené vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavebnictví v magisterském stupni
 • Základní znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Znalost, povědomí nebo alespoň aktivní zájem o problematiku veřejných zakázek
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída
 • Dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny)
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání v rámci svěřené agendy

 

Nástup: dle dohody

 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem do 14. července 2017 na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

referent/ka v Oddělení dominance a vertikálních dohod – zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance a následně za MD/RD

 

Hlavní pracovní náplní ekonoma/ekonomky je vedení šetření, správních řízení a provádění ekonomických/ekonometrických analýz (kvantitativní výzkum a zpracování analytických výstupů) spojených s působením dominantních soutěžitelů a uzavíráním vertikálních dohod.

 

Hlavní pracovní náplní právníka/právničky je řešení podnětů a vedení správních řízení spojených s působením dominantních soutěžitelů a uzavíráním vertikálních dohod.

 

Na pozici ekonoma/ekonomky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v magisterském stupni
 • Znalost anglického jazyka slovem a písmem
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI, práce ve vybraném statistickém softwaru (např. SPSS, Gretl, Stata)  
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 • Znalost, povědomí nebo alespoň aktivní zájem o problematiku hospodářské soutěže
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou

 

Na pozici právníka/právničky požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo na právnické fakultě v magisterském stupni
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost MS Office 2010, orientaci v prostředí Windows 7, ASPI
 • Znalost a aktivní zájem o problematiku ochrany hospodářské soutěže
 • Znalost správního řádu
 • Předchozí praxe výhodou, nikoli podmínkou
 • Flexibilitu, samostatnost, pečlivost a spolehlivost

 

Nabízíme:

 • Platové podmínky podle části deváté zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě – 12. platová třída
 • Dobré pracovní podmínky ve stabilní instituci, zaměstnanecké benefity (stravenky, odměny)
 • Pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • Možnost dalšího vzdělávání v rámci svěření agendy, jazykové vzdělávání
 • Podíl na mezinárodní spolupráci/možnost cestování do zahraničí

 

Nástup: dle dohody

 

V případě Vašeho zájmu zašlete motivační dopis se strukturovaným životopisem na adresu: lucie.cermakova@compet.cz.

 

  

 

V případě, že do měsíce od odeslání požadovaných listin neobdržíte pozvánku, byli na dané pozice osloveni vybraní uchazeči. Děkujeme za pochopení.

ÚOHS nevede databázi uchazečů o pracovní místa. Máte-li zájem, reagujte pouze na aktuálně vypsané pozice.

Zasláním Vašeho životopisu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí na dobu neurčitou, resp. až do jeho odvolání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz