Evropská komise přijala sdělení, které mění časový harmonogram u provozní podpory pro menší letiště

11. 1. 2019
Na jaře letošního roku mělo v souladu se sdělením „Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností“ (dále jen „Pokyny v letecké dopravě“) uplynout pětileté období zvláštního režimu provozní podpory pro letiště s ročním objemem přepravy do 700 000 cestujících. Podle téhož sdělení bylo uloženo Evropské komisi znovu zhodnotit situaci na této kategorii letišť po čtyřech letech od začátku přechodného období (tj. po 4. 4. 2018) s cílem určit, zda je potřebné zvláštní pravidla podpory zachovat.

Pokyny v letecké dopravě Evropské komisi rovněž ukládají provést jejich celkové vyhodnocení nejpozději do šesti let ode dne 4. 4. 2014 (tj. nejpozději do dne 4. 4. 2020).

 

Dne 18. 12. 2018 proto přijala Evropská komise sdělení, které dosud platná období zavedená Pokyny v letecké dopravě pro menší letiště přizpůsobuje časovému harmonogramu platnému pro letiště s objemem přepravy nad 700 000 cestujících ročně.

Platnost zvláštního režimu pro letiště s ročním objemem přepravy do 700 000 cestujících se na základě sdělení ze dne 18. 12. 2018 tedy prodlužuje do dne 3. 4. 2024 (z původně pětiletého období na desetileté). Tím dochází ke sjednocení přechodných období pro menší letiště a letiště s objemem přepravy překračujícím 700 000 cestujících ročně. Prosincové sdělení rovněž uvádí konkrétní příklad výpočtu, v němž je promítnuta změna v podobě prodloužení zvláštního režimu pro provozní podporu pro letiště s objemem přepravy nižším než 700 000 cestujících ročně.

Na základě nově přijatého sdělení dále dochází k odkladu přehodnocení zvláštního režimu platného pro menší letiště, které bude provedeno v rámci celkového hodnocení pokynů, tedy do 4. 4. 2020.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
19/003/VP002

9. ledna 2019 / Evropská komise prodlouží účinnost části předpisů v oblasti veřejné podpory a zahájí jejich hodnocení Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení...

19. prosince 2018 / ÚOHS - efektivní dozor nad veřejným zadáváním a soutěžní regulací Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže

13. prosince 2018 / Prodloužení použitelnosti nařízení 360/2012 de minimis pro SOHZ a změna zmocňovacího nařízení 2015/1588 V prosinci tohoto roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise 2018/1923, které prodlužuje účinnost nařízení 360/2012 (de minimis pro SOHZ) a nařízení Rady 2018/1911...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz