Úřad povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku

17. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastructure, a.s., na straně jedné, a společností Plzeňská teplárenská, a.s., a Plzeňská energetika a.s. na straně druhé.

V průběhu transakce zanikne společnost Plzeňská energetika (dále jen PE) a bude vytvořen společný podnik Plzeňská teplárenská a.s. (dále jen PT), který bude společně kontrolován statutárním městem Plzní a firmou EP Infrastructure (dále jen EPI). V rámci společného podniku dojde ke spojení provozovatelů sítí centrálního zásobování teplem a současně výrobců a dodavatelů tepla ve městě.

Úřad spojení povolil, neboť společnosti PT a PE si vzhledem ke geografickému vymezení relevantních trhů v oblasti centrálního zásobování teplem v rámci svých rozvodných sítí nekonkurují, a dále vzhledem k věcné regulaci cen tepla Energetickým regulačním úřadem. V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů tedy nedochází k podstatným dopadům na koncové zákazníky (odběratele tepla), ani na případné třetí subjekty dodávající marginálně teplo do rozvodné sítě společnosti PT, a posuzované spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

Rizikové dopady pro hospodářskou soutěž nebude mít spojení ani na oblast výroby a velkoobchodního prodeje elektřiny, poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy, produkce a prodeje vedlejších energetických produktů a odpadového hospodářství, v nichž spojující se společnosti působí.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/065/HS034 – S0360/2018

16. listopadu 2018 / MAFRA má povoleno koupit BAUER MEDIA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s., na straně jedné, a obchodních závodů společností BAUER MEDIA...

15. listopadu 2018 / Svatomartinskou konferenci zakončila debata o bid riggingu Druhý den Svatomartinské konference 2018 zahájil místopředseda ÚOHS Petr Solský tématem Významná tržní síla – harmonizace boje proti „nekalým“ obchodním praktikám v Evropské unii

14. listopadu 2018 / Svatomartinská konference – nejnovější trendy v oblasti soutěžního práva Již dvanáctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších trendech v oblasti práva hospodářské soutěže a významné tržní síly se ve dnech 14.–15. listopadu konal v sídle Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz