Nově povolené fúze v oblasti personalistiky, bankovnictví, stavebnictví a kovovýroby

9. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dalších pět spojení soutěžitelů. Všechna uvedená rozhodnutí Úřadu již nabyla právní moci.

Na základě rozhodnutí vydaném ve standardním řízení získá společnost Gi International, S. r. L. možnost výlučně kontrolovat společnost Grafton Recruitment Europe Holdings Limited a jejím prostřednictvím společnost Grafton Recruitment, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti náborových služeb na dočasné a trvalé pracovní pozice.

Další rozhodnutí Úřadu byla vydána na základě zjednodušeného řízení.

V oblasti životního pojištění získává na základě povolené fúze společnost Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij, N. V., možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností AEGON Pojišťovna, a. s.

Úřad dále povolil spojení společnosti Mubea International GmbH a společnosti FLAMM GmbH, nad níž získává společnost Mubea International možnost výlučné kontroly. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje výrobků vyráběných tvarováním, spojováním a obráběním kovů, a to pro automobilový průmysl, domácí spotřebiče, elektronický průmysl, letecký průmysl a pro oblast dopravních a železničních technologií.

Úřad rovněž vyhověl návrhu společností NOBIUM s. à r. l. a AVALLON MBO II B. V. a povolil jejich spojení se společností Stangl Technik Česko, spol. s r. o. Navrhovatelé tak získávají možnost vykonávat nepřímou společnou kontrolu nad společností Stangl Technik Česko. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti stavebnictví, respektive poskytování služeb v oblasti technického zabezpečení budov.

Společnost EC Financial Services, a. s., jež je součástí skupiny NATLAND Group, získala povolení Úřadu k nabytí kontroly nad částí soutěžitele, která je tvořena divizí spotřebitelských úvěrů společnosti JET Money, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/063/HS032

17. října 2018 / Úřad povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastructure, a.s., na straně jedné, a...

12. října 2018 / Rozhodnutí „kartel Italia“ je pravomocné, účastníci si dělili zákazníky pomocí rezervačního on-line systému Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval před týdnem o vydání rozhodnutí o kartelové dohodě společností Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s...

2. října 2018 / Firmy si nezákonně rozdělily zakázky pro Hyundai, Úřad jim za kartelovou dohodu uložil pokuty Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím třem společnostem z oblasti interiérového designu pokuty v celkové výši 1 549 000 Kč za uzavření kartelové...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz