Firmy si nezákonně rozdělily zakázky pro Hyundai, Úřad jim za kartelovou dohodu uložil pokuty

2. 10. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím třem společnostem z oblasti interiérového designu pokuty v celkové výši 1 549 000 Kč za uzavření kartelové dohody typu bid rigging.

Společnosti Wiesner-Hager Project s.r.o., Artspect, a.s. a Iridium spol. s r.o. se dopustily zakázané dohody tím, že v roce 2016 koordinovaly své nabídky do dvou výběrových řízení v rámci rekonstrukce kantýn pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost Wiesner-Hager Project. Ke koordinaci nabídek docházelo prostřednictvím e-mailové komunikace tak, že společnost Wiesner-Hager Project zaslala společnostem Artspect a Iridium cenové nabídky, které mají do výběrových řízení podat, a také další instrukce. Tuto koordinaci následně účastníci řízení naplnili tím, že dohodnuté nabídky skutečně zadavateli do výběrových řízení podali.

Úřad zahájil správní řízení v říjnu 2017 na základě upozornění společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Po prověření nabídek Úřad zjistil, že cenové nabídky uvedených společností vykazují vysokou míru podobnosti, například jednotlivé položky se liší o rovné stokoruny, případně o určitý koeficient. Úřad proto současně se zahájením správního řízení provedl u všech tří společností šetření na místě v obchodních prostorách těchto společností a zajistil zde relevantní obchodní záznamy.

Společnosti využily procedury narovnání, za což jim byly uložené pokuty sníženy o 20 %. Pokuty pro jednotlivé účastníky řízení jsou následující: Wiesner- Hager Project s.r.o. – 848.000 Kč, Artspect, a.s. – 493.000 Kč, Iridium spol. s r.o. – 208.000 Kč. Proti rozhodnutí nebyly podány rozklady a již nabylo právní moci.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/061/HS031

5. prosince 2018 / ÚOHS podporuje Světový soutěžní den Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podporuje a připojuje se k iniciativě sdružení CUTS International, která každoročně 5. prosince připomíná význam hospodářské soutěže pro ekonomiku...

29. listopadu 2018 / Veřejná diskuze o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá k účasti ve veřejné diskuzi o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž

16. listopadu 2018 / MAFRA má povoleno koupit BAUER MEDIA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s., na straně jedné, a obchodních závodů společností BAUER MEDIA...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz