ÚOHS a ERÚ spolupracují při kontrole velkoobchodních trhů s energiemi

14. 9. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjí spolupráci navázanou s Energetickým regulačním úřadem a která byla deklarována v minulém roce podpisem dvoustranného memoranda. Na společném workshopu zástupci obou institucí diskutovali o fungování nařízení REMIT a možnostech jeho využití pro odhalování protisoutěžního jednání na velkoobchodních trzích s elektřinou a plynem.

Nařízení REMIT (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií) stanoví účastníkům velkoobchodních trhů s energiemi povinnost oznamovat informace a záznamy o transakcích, kapacitě a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu a přepravu elektřiny, plynu a LNG. Podezřelé kroky jsou pak hlášeny vnitrostátním regulačním orgánům.

Výměna a využití informací získaných na základě REMIT je jednou z iniciativ, které řešíme ve společné pracovní skupině s ERÚ. Jsem rád, že takto rozvíjíme vzájemnou spolupráci při dohledu nad energetickými velkoobchodními trhy,“ uvedl I. místopředseda ÚOHS Hynek Brom.

K němu se s obdobným hodnocením přínosů připojil ředitel odboru REMIT ERÚ Martin Bortlík: „Využití nástroje, jakým je REMIT, na jehož dodržování dohlíží ERÚ, mohou velmi dobře posloužit i ÚOHS, pokud řeší případy z oblasti energetik. Jedná se tedy o ukázkový příklad vzájemné spolupráce“.

Ze společných jednání ÚOHS a ERÚ vzešel především způsob, kterým si úřady budou předávat podněty - od prvotní informace, až po sdílení podkladů ke konkrétním kauzám. V praxi tak byla nastartována spolupráce, ze které by měli těžit všichni spotřebitelé energií, malí i velcí. Omezování konkurence a výsledné navyšování cen by poškodilo v první řadě právě je.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/054/HS029

6. září 2018 / Kaufland po zásahu ÚOHS odškodní dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. závazky, které zamezí možnému zneužívání významné tržní...

4. září 2018 / Europe Easy Energy může převzít Amper Market Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti Europe Easy Energy a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžitelem Amper Market, a.s. K navrhovanému

21. srpna 2018 / Svatomartinská konference 2018 Letošní, již dvanáctou Svatomartinskou konferenci pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 14. a 15. listopadu v sídle Úřadu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz