ÚOHS povolil dalších pět spojení soutěžitelů

28. 6. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil další spojení soutěžitelů, která nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Všechna rozhodnutí o uvedených fúzích již nabyla právní moci.

O zjednodušená řízení se jednalo v následujících třech případech:

  • Spojení soutěžitelů CZECH MEDIA INVEST, a. s., na straně jedné, a RADIO BONTON, a. s., REGIE RADIO MUSIC, spol. s r. o., a INFINITIV, spol. s r. o., na straně druhé. Společnost CZECH MEDIA INVEST bude vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad uvedenými společnostmi. Činnost spojujících se stran se překrývá velmi marginálně (v oblasti prodeje inzertního prostoru na internetu), když v hlavních oblastech podnikání nabývaných společností (tj. v provozování rozhlasového vysílání a mediálního zastoupení rozhlasových stanic) společnost CZECH MEDIA INVEST dosud nepůsobí.
  • Spojení soutěžitelů PROSPERITA holding, a. s., a LESS & TIMBER, a. s. Společnost PROSPERITA holding, a. s., získá má získat výlučnou kontrolu nad společností LESS & TIMBER, a. s.,  která působí v České republice zejména v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Činnosti obou společností se na území České republiky nepřekrývají.
  • Spojení soutěžitelů První novinová společnost, a. s., a Mediaservis, s. r. o. Společnost První novinová společnost má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Mediaservis. Společnost PNS působí v oblasti distribuce tisku, Mediaservis v oblasti doručování transakčních zásilek (obyčejných listovních zásilek – dopisů, faktur či výpisů), doručování reklamní pošty, doručování novin a jiného denního tisku či doručování tiskových zásilek s jinou než denní periodicitou (časopisů) do poštovních schránek koncových adresátů.

V důsledku spojení soutěžitelů Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH a ŽPSV, a. s., získává společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH možnost výlučně kontrolovat společnost ŽPSV. Nabývaná společnost je činná především v oblasti výroby předpjatých železobetonových pražců a ostatních výrobků z betonu a železobetonu, určených pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby, včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center a ekologických staveb, společnost Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs-GmbH tyto činnosti na území České republiky nevykonává, a proto se činnosti spojujících se stran v České republice nepřekrývají.

Úřad dále povolil ve standardním řízení soutěžitelům SmileCar, a. s., a Mobility Lab, s. r. o., převzetí společné kontroly nad společností HoppyGo, s. r. o. Ke spojení dochází v oblasti krátkodobého pronájmu motorových vozidel.

Spojení soutěžitelů ASEKOL, a. s., a RETELA, s. r. o., nepodléhá povolení ÚOHS, neboť spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů k tomu, aby transakce musela být posuzována Úřadem.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

18/041/HS021 – S0205/2018, S0183/2018, S0211/2018, S0204/2018, S0184/2018

16. listopadu 2018 / MAFRA má povoleno koupit BAUER MEDIA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s., na straně jedné, a obchodních závodů společností BAUER MEDIA...

15. listopadu 2018 / Svatomartinskou konferenci zakončila debata o bid riggingu Druhý den Svatomartinské konference 2018 zahájil místopředseda ÚOHS Petr Solský tématem Významná tržní síla – harmonizace boje proti „nekalým“ obchodním praktikám v Evropské unii

14. listopadu 2018 / Svatomartinská konference – nejnovější trendy v oblasti soutěžního práva Již dvanáctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších trendech v oblasti práva hospodářské soutěže a významné tržní síly se ve dnech 14.–15. listopadu konal v sídle Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz