GCR namísto tvrdých dat upřednostnil subjektivitu

23. 8. 2017
Lidové noviny dnes obsáhle informovaly o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se neúčastnil letošního hodnocení soutěžních úřadů, které zpracovává časopis Global Competition Review. Deník z uvedeného kroku vyvozuje, že Úřad utíká před odpovědností a vyhýbá se údajně objektivnímu hodnocení.

Úřad se rozhodl neúčastnit hodnocení GCR především z toho důvodu, že v hodnocení se nijak neprojevil objektivní a statistickými daty jednoznačně doložený nárůst aktivity ÚOHS, především pak v počtu zahajovaných i ukončených kartelových případů. Žádný dopad nemělo ani odhalení a odstíhání největšího kartelového případu v dějinách Úřadu.

Namísto „tvrdých dat“ nechal GCR do hodnocení výrazně promluvit hlasy některých lokálních advokátů. Tyto však nelze považovat za objektivní zdroje informací, neboť se často jedná o právní zástupce firem, s nimiž Úřad vede správní řízení. Kromě toho časopis akcentoval také vyhrocenou politickou debatu související s volbou předsedy, opět namísto zájmu o skutečné výsledky práce ÚOHS. U hodnocení žádného jiného státu přitom nebyla věnována taková pozornost tématům, která přímo nesouvisela s jeho pracovními výsledky.

Úřad nemíní obecně zpochybňovat profesionalitu GCR, stojí si však za názorem, že skutečný přehled má především o dění v Bruselu a na velkých soutěžních úřadech – v USA, Anglii, Německu, Francii či Španělsku. Při hodnocení menších soutěžních úřadů by však měl o to více spoléhat na prokazatelné statistické údaje než na subjektivní názory několika jedinců.

Být na stejné úrovni jako velice kvalitní dánský úřad či být lepší než irský úřad, nemůže být označeno za špatný výsledek. Úřad však považuje za problematický především způsob, jímž GCR k hodnocení dospěl. Kvůli tomu se rozhodl připojit ke kolegům ze Slovenska, ale i dalších evropských soutěžních úřadů, kteří se hodnocení z mnohdy obdobných důvodů neúčastní již několik let.

 

Hodnocení GCR ve vztahu k počtu případů v oblasti hospodářské soutěže řešených ÚOHS - výrazné navýšení případů v letech 2014 a 2015 se v hodnocení neodrazilo

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zahájená řízení HS

1

4

6

5

9

9

13

Vydaná rozhodnutí HS

5

4

4

2

11

7

16

Hodnocení GCR

3

3

3

2,5

2,5

2,5

nehodnoceno

 

Tiskové oddělení ÚOHS

22. ledna 2018 / Pokuta pro CHAPS byla snížena, porušil jen národní právo Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj změnil rozhodnutí o zneužití dominantního postavení společnosti CHAPS spol. s r. o. na trhu s aktualizovanými daty o jízdních...

19. ledna 2018 / IMOS Brno může převzít společnost Froněk Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s. a Froněk, spol. s r.o

17. ledna 2018 / Pokuty za kartel v distribuci stavebních strojů byly výrazně sníženy díky leniency a narovnání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil a zakázal plnění kartelové dohody v oblasti distribuce stavebních strojů značky Volvo

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz