Úřad pokutoval kartel výrobců obrazovek

13. 9. 2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v prvostupňovém řízení konstatoval, že společnosti Samsung SDI Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N.V., Technicolor S.A., Panasonic Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., Toshiba Corporation a LG Electronics, Inc. v letech 1998-2004 uzavřely a plnily kartelovou dohodu na trhu barevných obrazovek (CPT) pro televizory (některé z uvedených společností se přitom na dohodě podílely kratší dobu, což Úřad rovněž ve svém rozhodnutí zohlednil).

Za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže byly většině těchto společností uloženy sankce v úhrnné výši 51,787 milionu Kč. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad naopak neprokázal existenci zakázaných dohod o rozdělení, omezení nebo kontrole výroby a o rozdělení trhu v oblasti barevných obrazovek pro televizory (CPT) a o určování cen, omezení nebo kontrole výroby, rozdělení trhu, včetně výměny citlivých obchodních informací, v oblasti barevných obrazovek pro monitory (CDT).

Výrobci CRT (CDT i CPT) se scházeli na bilaterálních i multilaterálních jednáních po řadu let; jednání a kontakty mezi nimi započaly již před rokem 1998 a pokračovaly cca do roku 2006. Ke schůzkám docházelo v řadě asijských i evropských zemí. Před rokem 1998 se uskutečňovala spíše neformální ad hoc setkání mezi výrobci CRT. Následně se výrobci CRT začali setkávat více organizovaně a systematicky. Na těchto schůzkách probíhala zejména jednání o cenách a výměna citlivých obchodních informací. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Úřad začal předmětný kartel řešit na základě žádostí o aplikaci tzv. leniency programu. Ten umožňuje, aby soutěžiteli, který nahlásí antimonopolnímu úřadu existenci zakázané dohody a dodá dostatečné důkazy, byla odpuštěna sankce či její část. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta pokuta společnosti Samsung a o 50% byla snížena sankce pro soutěžitele Chungwa. U společností Philips a LG Electronics nemohla být sankce uložena, neboť již uplynula zákonná lhůta pro její uložení (tyto společnosti neplnily inkriminovanou dohodu po 1.7.2001).

§ Chunghwa Picture Tubes, Ltd. 6.400.000,- Kč

§ Technicolor S.A. 13.858.000,- Kč

§ Panasonic Corporation 10.373.000,- Kč

§ MT Picture Display Co., Ltd. 9.430.000,- Kč

§ Toshiba Corporation 11.726.000,- Kč

§ Celkem 51.787.000,- Kč

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

10/107/HS031

10. července 2018 / Upřesnění informací k návrhu na spojení společnosti NOTINO se skupinou packeta V souvislosti s mediálními dotazy týkajícími se spojení soutěžitele NOTINO LIMITED se společnostmi packeta s.r.o., packeta kurýr s.r.o. a Zásilkovna s.r.o. Úřad pro ochranu hospodářské

3. července 2018 / Sdružení překladatelů a tlumočníků porušovala soutěžní právo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ve správních řízeních ukončených s využitím procedury narovnání dvě rozhodnutí z oblasti zakázaných a neplatných rozhodnutí sdružení...

28. června 2018 / ÚOHS povolil dalších pět spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil další spojení soutěžitelů, která nebudou mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Všechna rozhodnutí o uvedených...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz