Úřad pokutoval kartel výrobců obrazovek

13. 9. 2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v prvostupňovém řízení konstatoval, že společnosti Samsung SDI Co., Ltd., Chunghwa Picture Tubes, Ltd., Koninklijke Philips Electronics N.V., Technicolor S.A., Panasonic Corporation, MT Picture Display Co., Ltd., Toshiba Corporation a LG Electronics, Inc. v letech 1998-2004 uzavřely a plnily kartelovou dohodu na trhu barevných obrazovek (CPT) pro televizory (některé z uvedených společností se přitom na dohodě podílely kratší dobu, což Úřad rovněž ve svém rozhodnutí zohlednil).

Za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže byly většině těchto společností uloženy sankce v úhrnné výši 51,787 milionu Kč. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad naopak neprokázal existenci zakázaných dohod o rozdělení, omezení nebo kontrole výroby a o rozdělení trhu v oblasti barevných obrazovek pro televizory (CPT) a o určování cen, omezení nebo kontrole výroby, rozdělení trhu, včetně výměny citlivých obchodních informací, v oblasti barevných obrazovek pro monitory (CDT).

Výrobci CRT (CDT i CPT) se scházeli na bilaterálních i multilaterálních jednáních po řadu let; jednání a kontakty mezi nimi započaly již před rokem 1998 a pokračovaly cca do roku 2006. Ke schůzkám docházelo v řadě asijských i evropských zemí. Před rokem 1998 se uskutečňovala spíše neformální ad hoc setkání mezi výrobci CRT. Následně se výrobci CRT začali setkávat více organizovaně a systematicky. Na těchto schůzkách probíhala zejména jednání o cenách a výměna citlivých obchodních informací. Jednání o cenách spočívalo ve stanovování cílových a minimálních cen, cenového rozmezí a cenových pravidel či udržování dohodnutých cen. Dodržování dohodnutých cen účastníci řízení následně kontrolovali.

Úřad začal předmětný kartel řešit na základě žádostí o aplikaci tzv. leniency programu. Ten umožňuje, aby soutěžiteli, který nahlásí antimonopolnímu úřadu existenci zakázané dohody a dodá dostatečné důkazy, byla odpuštěna sankce či její část. Z tohoto důvodu byla zcela prominuta pokuta společnosti Samsung a o 50% byla snížena sankce pro soutěžitele Chungwa. U společností Philips a LG Electronics nemohla být sankce uložena, neboť již uplynula zákonná lhůta pro její uložení (tyto společnosti neplnily inkriminovanou dohodu po 1.7.2001).

§ Chunghwa Picture Tubes, Ltd. 6.400.000,- Kč

§ Technicolor S.A. 13.858.000,- Kč

§ Panasonic Corporation 10.373.000,- Kč

§ MT Picture Display Co., Ltd. 9.430.000,- Kč

§ Toshiba Corporation 11.726.000,- Kč

§ Celkem 51.787.000,- Kč

Odbor vnějších vztahů ÚOHS

10/107/HS031

19. ledna 2018 / IMOS Brno může převzít společnost Froněk Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů IMOS Brno, a.s. a Froněk, spol. s r.o

17. ledna 2018 / Pokuty za kartel v distribuci stavebních strojů byly výrazně sníženy díky leniency a narovnání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil a zakázal plnění kartelové dohody v oblasti distribuce stavebních strojů značky Volvo

16. ledna 2018 / FCC Aqualia může získat výlučnou kontrolu nad severomoravskými vodárenskými společnostmi Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení španělské společnosti FCC Aqualia, S.A. získat možnost výlučně kontrolovat společnosti Severomoravské vodovody...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz