Za kartel v soutěži o veřejnou zakázku uložil ÚOHS pokutu téměř 5 milionů korun

23. 7. 2010
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil historicky první pokutu v ryze tuzemském případě tzv. bid-riggingu, tedy kartelové dohody mezi uchazeči o veřejnou zakázku.
Předseda Úřadu Petr Rafaj oznamuje výsledek řízení

Společnosti  HOKRA Spedition, s.r.o., INZET, s.r.o., PROMINECON GROUP a.s., CBK SHIFT s.r.o. a NATURAL MYSTIC s.r.o. dostaly sankci v celkové výši 4,906 milionů Kč za vzájemnou koordinaci svých nabídek v zadávacím řízení „Provozování ubytoven u provozních středisek Vojenské ubytovací a stavební správy Litoměřice“, jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo obrany ČR – Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

 Případem se Úřad začal zbývat na základě upozornění a několika důkazů zajištěných Policií ČR. Výběrové řízení v uvedené zakázce probíhalo na podzim roku 2006. Zadavatel nejdříve zúžil losem počet uchazečů ze 12 na 5. K podání nabídky pak byly vyzvány společnosti HOKRA Spedition, INZET, PROMINECON GROUP, CBK SHIFT a NATURAL MYSTIC. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka uchazeče HOKRA Spedition, nabídky konkurenčních uchazečů byly o 15-30 000 Kč vyšší. S vítězným uchazečem byla následně uzavřena smlouva.

Ze zajištěné e-mailové korespondence představitelů uvedených pěti firem vyplývá, že soutěžitel HOKRA Spedition koordinoval postup všech uchazečů o zakázku. Organizátor kartelu konkrétně rozeslal dalším čtyřem uchazečům částečně vyplněné tzv. krycí listy, tedy formuláře, v nichž uchazeči o zakázku uvádějí mj. svou nabídkovou cenu. V těchto dokumentech byly vyplněny jak nabídkové ceny pro jednotlivé ubytovny, tak ceny celkové. Ceny, které se posléze objevily v nabídkách uchazečů, přesně odpovídají částkám, jež jsou uvedeny v těchto formulářích.

E-mailová komunikace obsahuje také řadu detailů, které napovídají, že účastníci kartelu se snažili svůj společný postup pokud možno utajit. Jednalo se např. o žádost organizátora kartelu, aby texty krycích listů byly naformátovány podle individuálních zvyklostí jednotlivých uchazečů či výstrahu, aby nepoužívali stejnou barvu papíru.

Úřad kvalifikoval chování těchto soutěžitelů jako jednání ve vzájemné shodě, které je jedním z typů zakázaných dohod. Současně šlo o jednání ve shodě v rámci soutěže o veřejnou zakázku, což zadavateli znemožnilo získat nejvýhodnější nabídku vzešlou z nezávislého soupeření uchazečů. V daném případě došlo ke koordinaci i k následné realizaci sladěného záměru.

Za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže může být uložena sankce až do výše 10% z čistého obratu soutěžitele. Úřad v tomto případě závažného a úmyslného porušení soutěžních pravidel stanovil pokuty jednotlivým účastníkům řízení v řádu až jednotek procent z jejich obratu. Organizátorovi kartelu byla navíc pokuta navýšena o dalších 30%. Výsledné sankce pro jednotlivé společnosti jsou následující: HOKRA Spedition 537 000 Kč, Inzet 384 000 Kč, PROMINECON 3 679 000 Kč, CBK SHIFT 57 000 Kč a NATURAL MYSTIC 249 000 Kč.

Bid-rigging

Zakázaná dohoda o ovlivňování nabídek mezi uchazeči o zakázku. Jedná se o speciální typ zakázaných dohod, který je na pomezí soutěžního práva a legislativy veřejných zakázek. Uchazeči o zakázku se před podáním nabídek dohodnou, že nebudou postupovat samostatně a konkurovat si, nýbrž podají vzájemně sladěné nabídky, které zvýší cenu či sníží kvalitu poptávaného zboží či služeb. Cílem je dosáhnout výhodnějších podmínek pro vítěze zadávacího řízení. Bid-rigging zpravidla zahrnuje jak prvky cenových dohod, tak dohod o rozdělení trhu, což jsou dva nejzávažnější typy porušení soutěžního práva. Tyto dohody mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty.

 

Odbor vnějších vztahů ÚOHS
10/94/HS026

13. dubna 2017 / ÚOHS povolil vstup Denemo Media do skupiny FTV Prima Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Denemo Media, s.r.o., a GES MEDIA EUROPE B. V., na straně jedné, a FTV Prima Holding...

13. dubna 2017 / ÚOHS zahájil další dvě řízení s obchodními řetězci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podezřívá další dva nadnárodní obchodní řetězce z porušování zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a zahájil s nimi proto v tomto týdnu správní řízení

24. března 2017 / Úřad zahájí řízení, současně by uvítal více konkrétních podnětů ze strany dodavatelů obchodních řetězců K 6. březnu loňského roku nabyla účinnosti zásadní novela zákona o významné tržní síle. Kromě jiného požadovala, aby obchodní řetězce do tří měsíců podstatně změnily smlouvy se svými dodavateli

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz